Virtual Run

รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
250 บาท

+ กรณีจัดส่งไปรษณีย์​
มีค่าบริการ 50 บาท

เสื้อ
เหรียญ
E-BIB

PSU 10 MILE SCI VIRTUAL RUN

PUT ON YOUR SHOES